Chính sách tuyển dụng

Chính sách tuyển dụng

Trên nền tảng coi trọng phát triển con người để tạo ra lợi ích phát triển bền vững, tại TTN, "Tâm - Tầm - Tài" là ba giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp TTN nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia giỏi... Ngoài ra, TTN luôn đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng chất -  nâng tầm cho CBNV, xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và công ty, đồng thời chú trọng đến văn hóa doanh nghiệp và tạo điều kiện cũng như xây dựng lộ trình, cơ hội để mỗi cá nhân phát triển.

Chính sách đào tạo

Chính sách đãi ngộ

Chế độ lương

Mức lương cạch tranh
TTN hướng đến việc xây dựng một chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạch tranh đảm bảo giữ được người tài và thu hút được nhân sự

Lương thâm niên
Chế độ thưởng định kỳ cho những nhân viên gắn bó với công ty trên 5 năm, 10 năm, 15 năm....

Lương theo năng lực
CBNV sẽ được hưởng mức thu nhập tương xứng với năng lực làm việc, sự nỗ lực và thành tích đóng góp.

Chế độ phúc lợi

Luôn được chú trọng nhằm mang đến cho CBNV môi trường làm việc thoải mái, đoàn kết.

Du lịch
Chế độ nghỉ mát nghỉ dưỡng cho CBNV hằng năm

Đời sống nhân viên
Chế độ thăm viếng, hiếu hỉ các sự kiện của CBNV như: kết hôn, thai sản, sinh nhật, ốm đau ....

Bảo hiểm - Sức khỏe
Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Khu Vực Số Lượng Hạn nộp hồ sơ
1 Nhân viên Kỹ thuật Tân Bình, Hồ Chí Minh 01
30/12/2023
2 Nhân viên Kỹ thuật Đức Trọng 01
30/12/2023
3 Chuyên viên Marketing TP. Hồ Chí Minh 01
17/11/2023 

  •