Người TTC - Tinh thần TTC

28/07/2021

Giữa bối cảnh kinh tế và xã hội đầy thử thách như hiện nay, điều gì sẽ làm Người lao động gắn kết với Doanh nghiệp và ngược lại? Sợi dây vô hình đó chính là những giá trị nền tảng được tạo dựng từ Văn hóa doanh nghiệp.

Đây là cốt lõi bền bỉ có tính chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển lâu dài của một tổ chức. Tuy nhiên, để bắt kịp với quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, đòi hỏi ở doanh nghiệp nhiều yếu tố hơn để xây dựng một nền tảng văn hóa mạnh và khởi đầu là từ chính nguồn lực Con người của tổ chức.
Cùng nhìn lại những hoạt động thể hiện tinh thần văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn TTC trong 6 tháng đầu năm 2021.
*Hình ảnh sử dụng trong video clip này là của những hoạt động đã diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2021 được ghi nhận lại trong điều kiện tuân thủ quy định phòng chống Covid-19 của Chính phủ tại từng thời điểm.

 

 

© Bản quyền thuộc về TTC Group
© Copyright by TTC Group - Do not re-upload